25/05/2024 22:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng quá Thánh nữ từ
重過聖女祠

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 12:17

 

Nguyên tác

白石岩扉碧蘚滋,
上清淪謫得歸遲。
一春夢雨常飄瓦,
盡日靈風不滿旗。
萼綠華來無定所,
杜蘭香去未移時。
玉郎會此通仙籍,
憶向天階問紫芝。

Phiên âm

Bạch thạch nham phi bích tiển tư,
Thượng Thanh[1] luân trích đắc quy trì.
Nhất xuân mộng vũ thường phiêu ngoã,
Tận nhật linh phong bất mãn kỳ.
Ngạc Lục Hoa[2] lai vô định sở,
Đỗ Lan Hương[3] khứ vị di thì.
Ngọc lang[4] hội thử thông tiên tịch,
Ức hướng thiên giai vấn tử chi.

Dịch nghĩa

Rêu biếc mọc nhiều nơi cửa động đá trắng,
Từ cung Thượng Thanh đày xuống lâu chưa được về.
Một đêm mưa xuân trong mộng thường thấy bay cả ngói,
Gió thiêng thổi suốt ngày cũng không khiến cờ bay.
Ngạc Lục Hoa tới không chủ đích,
Đỗ Lan Hương đi khi chưa được đi.
Quan ngọc lang biết Thánh nữ đã hết hạn tiên đi đày,
Cho bay về thềm trời hái nấm linh chi tía.

Bản dịch của Trần Trọng San

Cửa trắng rêu xanh đã mọc đầy
Chiếc thân đày đoạ chậm về đây
Một xuân ngói biếc mưa mơ thổi
Suốt buổi cờ thiêng gió chẳng đầy
Ngạc Lục Hoa về không định chỗ
Đỗ Lan Hương vắng chửa bao ngày
Ngọc Lang gặp lại tiên ghi sổ
Nhớ hỏi chi xanh chốn bệ trời
Thánh nữ ý trong bài là tiên nữ trên thiên đình phạm lỗi bị đày xuống trần gian.

[1] Tên cung điện trên thiên đình.
[2] Một tiên nữ, một đêm tình cờ xuống nhà Dương Quyền, rồi quyến luyến lui tới. Về sau, cho Quyền uống tiên rồi đưa Quyền về trời luôn.
[3] Nguyên là trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi, được một ngư phủ nuôi dưỡng, khi lớn được tiên đồng bay xuống đưa về trời.
[4] Quan chức trên tiên giới, cai quản các tiên bị đi đày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Trùng quá Thánh nữ từ