10/05/2021 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2020 08:13

 

Nhớ hết trời xong anh nhớ đất
Nhớ từ Đức Phật đến Giê-su
Trăm nhớ vì em, em còn mất?
Nhớ mà xao động đến nghìn thu
Nguồn: Tứ tuyệt (thơ), Trần Mạnh Hảo, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Nhớ