26/10/2021 04:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một ngày đi qua

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2015 10:33

 

Vẫn người một thuở mười lăm
Hồn nhiên về hát trước rằm sau mưa
Nụ hồng trong cõi chưa xưa

Ta về ngồi giữa bóng mùa
Nghe rong rêu hát khúc mưa ngoài chiều
Hạc vàng rụng xuống cô liêu

Bờ nghiêng chia nửa dáng chiều
Sương lưng vách núi khói xiêu dạt rừng
Một ngày đi qua sau lưng

Một ngày quên mất tuổi mừng
Một ngày yêu dấu người nhưng lâu rồi
Một ngày xa lắc. Vậy thôi
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Một ngày đi qua