02/12/2020 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ đối nguyệt
秋夜對月

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 17:44

 

Nguyên tác

人自低回月自流,
他鄉月是故鄉秋。
啼鴻聲裏關河杳,
繞鵲枝邊宇宙浮。
北塞雲煙催遠感,
西嶺風雨夢前遊。
憑誰借酒消長夜,
撫劍號長天地幽。

Phiên âm

Nhân tự đê hồi nguyệt tự lưu,
Tha hương nguyệt thị cố hương thu.
Đề hồng thanh lý quan hà yểu,
Nhiễu thước chi biên vũ trụ phù.
Bắc tái vân yên thôi viễn cảm,
Tây linh phong vũ mộng tiền du.
Bằng thuỳ tá tửu tiêu trường dạ,
Phủ kiếm hào trường thiên địa u.

Bản dịch của xichbichkieu @tvvn.org

Bồi hồi người đứng trăng qua
Trăng tha hương gợi quê nhà, trăng thu
Hồng kêu quan ải xa mờ
Quanh cây thước lượn, lững lờ không gian
Khói mây ải bắc mơ màng
Non tây mưa gợi mộng nhàn du xưa
Qua đêm, mượn chén rượu hờ
Tuốt gươm thét lớn hận mờ trời mây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Thu dạ đối nguyệt