24/06/2021 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhắn ai trẩy chợ kinh thành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2020 11:09

 

Nhắn ai trẩy chợ kinh thành,
Mua em tấm lĩnh hoa chanh gửi về.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhắn ai trẩy chợ kinh thành