17/10/2021 08:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu còn

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2015 09:10

 

Nếu còn có một kiếp sau
Giữa ngàn năm lẻ trong màu thời gian
Xin làm con của xóm làng
Hát ru đồng lúa chín vàng cho quê

Nếu còn có một bến mê
Sống ở đất cũ, chết về núi xưa
Xin đời làm một hạt mưa
Trong đôi bầu sữa thơm vừa môi con

Nếu còn ta giữa mất còn
Xin trời một bóng trăng tròn non xa
Nếu còn có cõi ta bà
Xin người một đoá mai hoa giữa đời
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Nếu còn