25/03/2023 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam canh nguyệt
三更月

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 19/03/2010 04:19

 

Nguyên tác

三更風露海天寥,
一片寒光上璧霄。
不照英雄心曲事,
承雲西進夜迢迢。

Phiên âm

Tam canh phong lộ hải thiên liêu,
Nhất phiến hàn quang thượng bích tiêu.
Bất chiếu anh hùng tâm khúc sự,
Thừa vân tây tiến dạ thiều thiều.

Dịch nghĩa

Canh ba gió sương, biển trời vắng lặng,
Một vầng ánh sáng lạnh treo trên trời xanh.
Không soi thấu tâm sự khúc mắc của khách anh hùng,
Cưỡi mây trôi về tây trong đêm thăm thẳm.

Bản dịch của Phụng Hà

Canh ba sương gió, trời biển xa,
Bầu trời lạnh biếc treo trăng ngà,
Tấc dạ anh hùng trăng chẳng rọi,
Tây tiến cùng mây, đêm bao la.
Nguồn:
1. Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, Tổ phiên dịch Viện Sử học VN phiên dịch và chú giải, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1992
2. Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Tam canh nguyệt