28/06/2022 02:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nữ viết kê minh 2
女曰雞鳴 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 18:17

 

Nguyên tác

「弋言加之,
與子宜之。
宜言飲酒,
與子偕老。
琴瑟在御,
莫不靜好。」

Phiên âm

Dực ngôn gia (ky) chỉ,
Dữ tử nga (nghi) chi.
Nghi ngôn ẩm tửu,
Dữ tử giai lỗng (lão)
Cầm sắt tại ngự
Mạc bất tĩnh hẩu (hảo).

Dịch nghĩa

Chàng bắn tên rất trúng (vào chim phù chim nhạn đem về),
Thì em lo những món ăn ngon, thích nghi với nhau cho chàng dùng.
Phải cùng uống rượu,
Và hẹn cùng chàng sống với nhau đến già.
Đàn cầm sắt đang hoà điệu để hầu tiệc chúng ta,
Thì yên tịnh và hoà hảo lắm.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chàng bắn trúng chim phù chim nhạn,
Món thích nghi em rán nấu ngay.
Bữa ăn uống rượu cho say,
Hẹn nhau chung sống đến ngày tóc sương.
Hầu buổi tiệc du dương cầm sắt,
Thì an vui tương đắc hợp hoà.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

gia (có thể đọc là ky): trúng. Sách Sử Ký nói rằng, lấy cây cung yếu và tên có cột dây tơ, bắn nhẹ, trúng vào thân hình chim phù chim nhạn là đấy.
nghi (có thể đọc nga): điều hoà, những món thích nghi với nhau. Thiên Nội Tắc trong Kinh Lễ nói: món chim nhạn thích hợp với cơm lúa mạch là đấy.

Niềm vui hoà hảo là không dâm có thể thấy được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nữ viết kê minh 2