05/12/2021 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn đề
漫題

Tác giả: Đào Tấn - 陶晉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 07/09/2011 22:33

 

Nguyên tác

其舊匆匆去,
其新得得來。
可憐歧路上,
相見有塵埃。

Phiên âm

Kỳ cựu thông thông khứ,
Kỳ tân đắc đắc lai.
Khả liên kỳ lộ thượng,
Tương kiến hữu trần ai.

Dịch nghĩa

Cái cũ vội vã đi
Cái mới xăm xăm đến
Thương thay trên ngã ba đường
Gặp nhau ai nấy đều bụi bặm

Bản dịch của Vũ Ngọc Liễn

Cái cũ vội vội đi
Cái mới xăm xăm tới
Thương thay ngã ba đường
Gặp nhau đều lấm bụi
Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tấn » Mạn đề