03/12/2022 01:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương tôn Vu Hương thị chiêu ẩm mông toạ khách Ninh Bình bố chánh trí sự Cúc Lâm tiên sinh đề tặng hoạ vận dĩ đáp
王孫芋香氏招飲蒙坐客寧平布政致事菊林先生題贈和韻以答

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 22/01/2015 14:30

 

Nguyên tác

重覩芝顏又十年,
相逢相別總天然。
香江遊賞今為客,
翠嶺吟題舊有編。
得意鵠鴻雲岫際,
忘機鷗鷺水巢邊。
王孫杯酒堪同醉,
一字詩成一字緣。

Phiên âm

Trùng đổ chi nhan[1] hựu thập niên,
Tương phùng tương biệt tổng thiên nhiên.
Hương giang du thưởng kim vi khách,
Thuý lĩnh ngâm đề cựu hữu biên.
Ðắc ý hộc hồng vân tụ tế,
Vong cơ âu lộ thuỷ sào biên.
Vương tôn bôi tửu kham đồng tuý,
Nhất tự thi thành nhất tự duyên.

Dịch nghĩa

Gặp lại bác thì đã hơn mười năm
Gặp rồi lại chia tay đều là ý trời
Du hứng viếng chơi cảnh sông Hương hôm nay ta là khách
Thơ đề núi Thuý xưa vẫn còn ghi lại trong tập thơ
Cánh chim hồng vui thích bay chốn lưng trời xa
Bên bờ sông nước cò vạc nhởn nhơ đi lại
Cùng say muồi với Vương tôn
Thơ dù làm một chữ cũng là có duyên với nhau

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mười năm mới lại buổi hàn huyên
Gặp gỡ chia tay chuyện tự nhiên
Làm khách sông Hương nay một dịp
Đề thơ núi Thuý đã đôi phiên
Cánh hồng vui thú trời mây tít
Cò vạc thư nhàn sóng nước bên
Cùng với vương tôn say tuý luý
Thơ dù một chữ cũng là duyên
[1] Mặt người, ý chỉ người bạn (nói một cách quý trọng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Vương tôn Vu Hương thị chiêu ẩm mông toạ khách Ninh Bình bố chánh trí sự Cúc Lâm tiên sinh đề tặng hoạ vận dĩ đáp