02/02/2023 03:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Xóm làng tiêu điều nghèo khó”
“Эти бедные селенья”

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 23/04/2015 15:53

 

Nguyên tác

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Xóm làng tiêu điều nghèo khó,
Thiên nhiên cằn cỗi xác xơ —
Vùng quê thân thương nhẫn nại,
Vùng quê của những người Nga!

Con mắt ngoại bang kiêu hãnh
Không thấy, không hiểu được đâu,
Mạch ngầm âm thầm toả sáng
Trong những vùng quê đói nghèo.

Chúa còng lưng mang gánh nặng,
Lầm lũi như một người trần,
Qua mọi miền quê nghèo khó,
Và rộng lòng ban phước lành.
13-8-1855

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » “Xóm làng tiêu điều nghèo khó”