25/06/2022 14:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ly 3
魚麗 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:17

 

Nguyên tác

魚麗於罶,
鰋鯉。
君子有酒,
旨且有。

Phiên âm

Ngư ly vu liễu,
Yển lý.
Quân tử hữu tửu,
Chỉ thả hữu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Mắc vào đó cá lội sang
Nào là cá chép cá măng đủ đầy
Chủ nhân có rượu sẵn đây
Ngon lành và lại nhiều thay là nhiều
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Ngư ly 3