18/09/2021 05:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

50

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 07:57

 

Chuyện kể cho người mẹ nghe
Biển lửa bốc cháy bốn bề tan hoang
Đứa con nuôi của trung đoàn
Phá vây xong lại chết mòn trong vây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 50