25/09/2021 09:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:03

 

Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn,
Dạ lại dặn dạ dù đá nát tàn phai.
Dù cho trúc mọc thành mai,
Em cũng không xiêu lòng lạc dạ, nghe ai phỉnh phờ.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lòng lại dặn lòng dù non mòn biển cạn