25/05/2024 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Trong bụi cây tuyết phủ dày...”
“Под кустами снег лежит...”

Tác giả: Fyodor Sologub - Фёдор Сологуб

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 30/04/2015 18:26

 

Nguyên tác

Под кустами
Снег лежит,
Весь истаял
И сквозит.
Вот подснежник
Под ольхой, –
Он в одежде
Голубой.
Для чего ж он
Так спешит?
Что тревожит?
Что томит?

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trong bụi cây
Tuyết phủ dày
Dần tan hết
Hơi lạnh bay.
Dưới cây trăn
Hoa xuyên tuyết
Mặc áo xanh
Rụt rè nở
Cánh mong manh.
Sao hoa vội,
Sao bất yên?
Hoa mệt mỏi
Chờ nắng lên...
19-6-1898, Mirax

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Sologub » “Trong bụi cây tuyết phủ dày...”