20/08/2022 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực
寒食

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 21:56

 

Nguyên tác

寒食江村路,
風花高下飛。
汀煙輕冉冉,
竹日靜暉暉。
田父要皆去,
鄰家鬧不違。
地偏相識盡,
雞犬亦忘歸。

Phiên âm

Hàn thực giang thôn lộ,
Phong hoa cao há phi.
Thinh yên khinh nhiễm nhiễm,
Trúc nhật tĩnh huy huy.
Điền phụ yêu giai khứ,
Lân gia náo bất vi.
Địa thiên tương thức tận,
Kê khuyển diệc vong quy.

Dịch nghĩa

Vào tiết hàn thực, đường nơi xóm sông,
Gió thổi hoa bay cao lại thấp.
Khói bên bến nhẹ lâng lâng,
Mặt trời bên rặng trúc yên lặng dáng tuơi tươi.
Các bác làm ruộng cần đi đã đi rồi,
Nhà hàng xóm ồn ào không bê trễ.
Vùng đất hẻo lánh đều biết nhau hết,
Chó gà cũng còn quên cả việc về nhà nữa!

Bản dịch của Phạm Doanh

Hàn thực, đường xóm sông,
Hoa, gió cao thấp tung.
Khói bến lâng lâng nhẹ,
Ánh trúc loáng loáng lừng.
Hàng xóm nhớ buổi chợ,
Nông phu đã ra đồng.
Đất hẹp biết nhau hết,
Gà chó cũng chạy rông.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hàn thực