05/12/2023 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn thanh ngộ đạo
聞聲悟道

Tác giả: Ikkyū Sōjun - 一休宗純

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2020 18:36

 

Nguyên tác

擊竹一朝忘所知,
聞鍾五夜絕多疑。
古人立地皆成佛,
淵明端的獨顰眉。

Phiên âm

Kích trúc nhất triêu vong sở tri ,
Văn chung ngũ dạ tuyệt đa nghi.
Cổ nhân lập địa giai thành Phật ,
Uyên Minh đoan đích độc tần mi.

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Sáng nghe tiếng trúc quên tri thức
Chuông vọng năm canh dứt mối ngờ
Người xưa đứng đó cũng thành Phật
Để lão Uyên Minh mặt ngẩn ngơ
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ikkyū Sōjun » Văn thanh ngộ đạo