14/08/2022 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân kiến
人見

Tác giả: Dương Bang Bản - 陽邦本

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2020 21:52

 

Nguyên tác

壺中高阜一山亭,
隱約林間霧作屏。
雨水半天師葉上,
頭聞落瓦擲錢鳴。
閒翁安臥何懮事,
紫閣權居出縱情。
見者皆言余有者,
絲纏萬緒解無靈。

Phiên âm

Hồ trung cao phụ nhất sơn đình,
Ẩn ước lâm gian vụ tác bình.
Vũ thuỷ bán thiên sư diệp thượng,
Đầu văn lạc ngoã trịch tiền minh.
Nhàn ông an ngoạ hà ưu sự,
Tử các quyền cư xuất túng tình.
Kiến giả giai ngôn dư hữu giả,
Ty triền vạn tự giải vô linh.

Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Trên hồ gò đất có sơn đình,
Thấp thoáng trong cây mây rủ manh.
Mưa tự nửa trời sàng lá biếc,
Gieo đầu mái ngói tiếng tiền xanh.
An nhàn ông lớn lo chi nữa,
Quyền quý ngôi oai đủ lắm hình.
Họ thấy tưởng rằng ta cũng thế,
Tơ vò muôn mối cởi thêm kinh.
Nguyên chú: Tôi đến Sài Sơn, gặp trời mưa ngụ lại hai ngày ở trong một cái đình giữa đầm nước trong rừng cây chân núi Lê Hoa.

Nguồn: Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bang Bản » Nhân kiến