03/02/2023 11:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thả

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2015 18:14

 

Trời trong quá đến nõn nà
Đời ngầu quá đến đục nhoà lương tâm
Lặng nghe tiếng gió thì thầm
Thế gian loạng choạng đâm sầm vào đâu

Yêu như yêu mới lần đầu
Hận như hận đã từ lâu lắm rồi
Đi cho cuối đất cùng trời
Đến nơi người thật là người với nhau

Xa như tít tận mai sau
Gần như đã thấy nhịp cầu bắc ngang
Ngập ngừng mang chút thu vàng
Thả vào trong ước lúc sang xế chiều

Một đời được mấy phiêu diêu
Xin đem dâng cả tình yêu một đời
Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Thả