23/10/2021 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 038
山居百詠其三十八

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:29

 

Nguyên tác

山居冷淡佛家風,
實是身窮道不窮。
無價摩尼人罕識,
可憐對面不相逢。

Phiên âm

Sơn cư lãnh đạm Phật gia phong,
Thực thị thân cùng đạo bất cùng.
Vô giá ma ni nhân hãn thức,
Khả liên đối diện bất tương phùng.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi lạnh nhạt Phật gia phong,
Ấy thật thân hèn đạo chẳng hèn,
Của báu ma ni người ít biết,
Thương thay giáp mặt chửa từng quen.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 038