22/09/2023 15:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 10
竹枝歌其十

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 17:53

 

Nguyên tác

天上人間一夢過,
春來秋去奈愁何。
銅仙有淚如鉛水,
不似湘妃竹上多。

Phiên âm

Thiên thượng nhân gian nhất mộng qua,
Xuân lai thu khứ nại sầu hà.
Đồng tiên hữu lệ như duyên thuỷ,
Bất tự Tương phi trúc thượng đa.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Giấc mộng qua chuyện trên trời dưới thế
Buồn làm chi khi xuân đến thu đi
Như thuỷ tinh lệ tiên đồng chảy xuống
Nhưng không bằng trúc đốm mắt Tương phi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Trúc chi ca kỳ 10