25/10/2021 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bè bạn

Tác giả: Tang Khắc Gia - 臧克家

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2008 01:32

 

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Trên hành lang đi như tập bước
Gặp mặt nhau khe khẽ gật đầu
Ngay tên tuổi cũng không hỏi biết
Mà hai bên đã bạn bè nhau
Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tang Khắc Gia » Bè bạn