14/08/2020 07:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký hận cổ ý kỳ 2
寄恨古意其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2013 15:03

 

Nguyên tác

余生羇絆只微名,
更著離思一段情。
結習未除應爾爾,
癡心相照奈卿卿?
黃花霜裡他時淚,
白雁風前舊侶聲。
寒葉秋雲無限事,
不堪題怨滿江城。

Phiên âm

Dư sinh ky bạn chỉ vi danh,
Cánh trước ly tư nhất đoạn tình.
Kết tập vị trừ ưng nhĩ nhĩ,
Si tâm tương chiếu nại khanh khanh?
Hoàng hoa sương lý tha thì lệ,
Bạch nhạn phong tiền cựu lữ thanh.
Hàn diệp thu vân vô hạn sự,
Bất kham đề oán mãn giang thành.

Dịch nghĩa

Đời ta bị ràng buộc chỉ vì chút danh nhỏ,
Lại vương thêm một mốt tình thương nhớ biệt ly.
Thói quen chưa bỏ hết, đành hãy như thế,
Lòng ngây thơ đã hiểu thấu nhau, nhưng biết làm sao hỡi mình?
Hoa vàng đẫm sương, tưởng nhớ ngấn lệ ngày trước,
Nhạn trắng kêu trước gió, mơ màng tiếng bạn gọi mình.
Lạ rụng mây thu, kể ra biết bao nhiêu chuyện,
Không nỡ đem nỗi oán hờn mà đề khắp chốn giang thành!

Bản dịch của Hoa Bằng

Giam buộc thân này vị chút danh,
Xa nhau lại vướng mối ly tình!
Chưa chừa thói cũ trơ trơ đó,
Thấu rõ lòng si, hỡi ỡi khanh!
Sương đọng hoa vàng hằn lệ cũ,
Gió đưa tiếng nhạn, bạn quen mình.
Mây thu lá rụng tình man mác,
Chữ "oán" khôn đem viết khắp thành.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Ký hận cổ ý kỳ 2