08/06/2023 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử thi kỳ 2
詠史詩其二

Tác giả: Tả Tư - 左思

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2008 18:21

 

Nguyên tác

郁郁澗底松,
離離山上苗。
以彼徑寸莖,
蔭此百尺條。
世胄躡高位,
英俊沉下僚。
地勢使之然,
由來非一朝。
金張藉舊業,
七葉珥漢貂。
馮公豈不偉,
白首不見招。

Phiên âm

Uất uất giản để tùng,
Ly ly sơn thượng miêu.
Dĩ bỉ kính thốn hành,
Âm thử bách xích điều.
Thế trụ nhiếp cao vị,
Anh tuấn trầm hạ liêu.
Địa thế sử chi nhiên,
Do lai phi nhất triêu.
Kim, Trương[1] tạ cựu nghiệp,
Thất diệp nhị hán điêu.
Phùng công khởi bất vĩ,
Bạch thủ bất kiến chiêu.

Bản dịch của Vũ Bội Hoàng

Xanh biếc thông bên suối
Lè tè mạ đỉnh đồi
Mạ kia cao một tấc
Che thông trăm thước dài
Dòng quan ngôi cao vót
Hào kiệt bị lấp vùi
Địa vị xui nên thế
Nào có phải một mai
Kim, Trương nhờ nghiệp cũ
Áo mũ suốt bảy đời
Phùng Đường tài giỏi đấy
Đầu bạc chẳng ai vời.
[1] Tức Kim Mật Đê và Trương Án Thế làm quan to đời Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tả Tư » Vịnh sử thi kỳ 2