17/01/2021 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cúc kỳ 2
詠菊其二

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:50

 

Nguyên tác

百花開時尒未開,
百花落盡尒方來。
獨當寒歲誰為偶,
不落芳心真可哀。
籬畔參差半綠竹,
窗前嬝娜新紅梅。
啣杯坐看一微笑,
不負休翁昔日栽。

Phiên âm

Bách hoa khai thì nhĩ vị khai,
Bách hoa lạc tận nhĩ phương lai.
Độc đương hàn tuế thuỳ vi ngẫu,
Bất lạc phương tâm chân khả ai.
Ly bạn sâm si bán lục trúc,
Song tiền niệu na tân hồng mai.
Hàm bôi toạ khán nhất vi tiếu,
Bất phụ hưu ông tích nhật tài.

Dịch nghĩa

Khi trăm hoa đua nở thì ngươi chưa nở,
Khi trăm hoa rụng rồi mới thấy ngươi đến.
Hàng năm, một mình chọi với rét mướt, lấy ai làm bạn,
Giữ được tấm lòng thơm không phai nhạt, thật đáng thương.
Bên giậu lô nhô những cây trúc xanh nửa vời,
Trước cửa sổ, cây mai hồng mềm mại mới nảy ra.
Ta ngậm chén ngồi nhìn, mỉm miệng cười,
Thật không phụ công ông già về hưu đã vun trồng từ trước.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Trăm hoa đua nở vắng ngươi hoài,
Trăm hoa tàn rồi mới thấy ngươi.
Tháng rét một mình thưa bóng bạn,
Nhị thơm chẳng rữa, chạnh lòng ai,
Nhấp nhô lưng giậu xanh chồi trúc,
Óng ả đầu hiên mướt ngọn mai
Cất chén mỉm cười vừa ý lão,
Bõ công vun xới đã lâu ngày.
Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Vịnh cúc kỳ 2