16/08/2022 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cho chính hắn

Tác giả: Vladimír Holan

Nước: Séc
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2018 01:22

 

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Có quá nhiều táo mà lại không có cây táo nào! Nhưng
bây giờ, ở đây, táo cũng chẳng còn.
Có quá nhiều đam mê mà lại không có tình yêu! Nhưng
bây giờ, ở đây, không có kẻ nào chưa được rửa tội.
Hồn ai nấy giữ
và chúng ta chỉ có thời gian cho những khoảnh khắc.
Cũng chả lâu gì.
Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Jarmila và Ian Milner.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimír Holan » Cho chính hắn