26/05/2024 12:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồi Songjadong
성자동 언덕의 눈

Tác giả: Kim Chi-ha - 김지하

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 02/12/2011 01:28

 

Nguyên tác

지금도 너는 반짝이느냐
성자동 언덕의 눈
아득한 뱃길 푸른 물구비 구비 위에
하얗게 날카롭게
너는 타느냐

산 채로
산 채로 묻힌 붉은 흙을 헤치고
등에 칼을 꽂은 채 바다로 열린 푸른 눈
썩은 보리와 갈라진 논바닥이 거기서 웨치고
거기서 나의 비탄은 새파란
불꽃으로 변한다 너는 타느냐

마주한 저 월출산 아래 내리는
저 용당리 들녘에 내리는 은빛
비행기의 은빛 비늘의 눈부심, 독한 눈부심 위에 아아 푸른 눈
침묵한 아우성의 번뜩임이 거기서 타느냐
지금도 너는 반짝이느냐
성자동 언덕의 눈
하얗게 날카롭게 너는 타느냐.

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Tuyết vẫn hắt sáng trên đồi Songjadong
Trên những ngọn sóng phía biển xa
Lấp lánh trắng
Người cháy lên

Bị chôn sống
Bị chôn sống trong đất đỏ
Với một mũi dao đâm vào lưng
Đôi mắt tôi sáng như tuyết
Tôi cất tiếng kêu trên cánh đồng lúa mục
Và khi lời than khóc của tôi trở thành ngọn lửa
Người cháy lên

Dưới chân núi, lấp lánh màu bạc
Đổ xuống những cánh đồng Yongdangni
Sự lấp lánh màu bạc của một chiếc máy bay, lấp lánh của những vảy cá
Đôi mắt sáng như tuyết phía trên một nguồn sáng mãnh liệt
Sự toả sáng của những đám cháy đã dịu đi nơi ấy
Tuyết vẫn hắt sáng trên núi Songjadong
Sáng lấp lánh như đôi mắt tôi
Người cháy lên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Chi-ha » Đồi Songjadong