27/11/2020 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hình bóng mất còn

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:44

 

Quảng-đảo bom thiêu ngọc đá tàn
Bóng ai cầm súng vẫn chưa tan...
Thiếu Lâm chùa cổ, nghe trên vách
Bóng Đạt Ma ngồi bật tiếng than.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Hình bóng mất còn