05/12/2022 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch mã
石馬

Tác giả: Đại Xả thiền sư - 大捨禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2008 23:45

 

Nguyên tác

石馬齒狂獰,
食苗日月鳴。
途中人共過,
馬上人不行。

Phiên âm

Thạch mã xỉ cuồng ninh,
Thực miêu, nhật nguyệt minh.
Đồ trung nhân cộng quá,
Mã thượng nhân bất hành.

Dịch nghĩa

Ngựa đá có hàm răng hung dữ,
Gậm cỏ non, hý suốt đêm ngày.
Trên đường, người qua kẻ lại tấp nập,
[Thế mà] người ngồi trên ngựa vẫn không cất bước.

Bản dịch của Huệ Chi

Hàm răng ngựa đá dữ sao,
Cỏ non gậm miết, lại gào thời gian.
Dòng người lũ lượt đường quan,
Mà ai lưng ngựa, bền gan cứ ngồi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đại Xả thiền sư » Thạch mã