19/01/2022 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tẩy nhi hí tác
洗兒戲作

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 04:01

 

Nguyên tác

人皆養子望聰明。
我被聰明誤一生。
惟愿孩兒愚且魯,
無災無難到公卿。

Phiên âm

Nhân giai dưỡng tử vọng thông minh.
Ngã bị thông minh ngộ nhất sinh.
Duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ,
Vô tai vô nạn đáo công khanh.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Nuôi con ai chẳng muốn thông minh
Ai ngỡ thông minh mãi hại mình
Chỉ muốn con ta ngu lẫn ngốc
An toàn mà hưởng lộc công khanh!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Tẩy nhi hí tác