26/11/2020 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai xinh thì mặc ai xinh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 14:04

 

Ai xinh thì mặc ai xinh,
Ông Tơ chỉ quyết xe mình với ta.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai xinh thì mặc ai xinh