08/12/2022 16:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy nhạn kỳ 1 (Vạn lý Hành Dương nhạn)
歸雁其一(萬里衡陽雁)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/06/2015 16:27

 

Nguyên tác

萬里衡陽雁,
今年又北歸。
雙雙瞻客上,
一一背人飛。
雲裏相呼疾,
沙邊自宿稀。
系書元浪語,
愁寂故山薇。

Phiên âm

Vạn lý Hành Dương nhạn,
Kim niên hựu bắc quy.
Song song chiêm khách thượng,
Nhất nhất bối nhân phi.
Vân lý tương hô tật,
Sa biên tự túc hi.
Hệ thư nguyên lãng ngữ,
Sầu tịch cố sơn vi.

Dịch nghĩa

Nhạn nơi Hành Dương từ nơi vạn dặm mà tới,
Năm nay lại quay về bắc.
Từng cặp khách ngóng lên,
Đều đều bay sau lưng người.
Trong mây cùng kêu toáng,
Ít khi tự nghỉ bên cát.
Buộc lá thư mang lời rỗng lúc đầu,
Sầu âm thầm cùng với rau vi trong núi xưa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhạn Hành Dương vạn dặm,
Năm nay bắc quay lui.
Cứ song song mắt khách,
Bay đều đều lưng người.
Trong mây cùng kêu toáng,
Bên cát ít nghỉ ngơi.
Thư buộc mang lời rỗng,
Núi xưa buồn rau vi.
(Năm 770)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quy nhạn kỳ 1 (Vạn lý Hành Dương nhạn)