26/09/2022 13:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây chuối

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 17:52

 

Thú nửa lâm tuyền, nửa thị thành,
Vun trồng, toàn đội đức cao xanh.
Dọc[1] giơ gươm đẩu[2] kinh cuồng khấu[3],
Lá cuốn cờ xuân tượng[4] thái bình.
Trong sạch xưa sau[5] ấy tiết,
Móc mưa nhuần gội trong mình.
Đành hay giống cố phù nước,
Con cháu đời đời dõi đĩnh sinh[6].
[1] Sống lá.
[2] Gươm như cán (chuôi) sao bắc đẩu.
[3] Giặc giã cuồng bạo.
[4] Vẻ.
[5] Trước sau.
[6] Mọc lên đĩnh đạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Cây chuối