24/05/2022 11:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kình Thiên đại vương
驚天大王

Tác giả: Dương Bang Bản - 陽邦本

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2017 21:05

 

Nguyên tác

欲殺黎桓在水湄,
一千弓弩亦雄師。
江邊二翼誠良筞,
林內三英置老椎。
天不顧丁頭未死,
地無處隱義難支。
如今五百人猶奉,
李贈驚天豈過推。

Phiên âm

Dục sát Lê Hoàn tại thuỷ my,
Nhất thiên cung nỗ diệc hùng sư.
Giang biên nhị dực thành lương sách,
Lâm nội tam anh trí lão chuỳ.
Thiên bất cố Đinh đầu vị tử,
Địa vô xứ ẩn nghĩa nan chi.
Như kim ngũ bách nhân do phụng,
Lý tặng “Kình Thiên” khởi quá suy.

Dịch nghĩa

Muốn giết Lê Hoàn ở bãi sông
Dùng ngàn quân cung nỏ thì cũng là đội quân mạnh
Chia ra đóng bãi sông hai cánh kẹp lại thực là mẹo giỏi
Trong rừng có ba tướng góp sức cũng là tay lão luyện
Nhưng do trời không ngoảnh lại với họ Đinh nên tên đầu sỏ không chết
Đất khắp nơi không có chỗ nương thân, thì nghĩa cũng khó giữ
Giống như nay sau năm trăm năm, người đời vẫn còn thờ phụng
Danh hiệu “Kình Thiên” do nhà Lý ban tặng nào đã suy giảm giá trị

Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Muốn giết Lê Hoàn ở bãi sông
Một ngàn binh sĩ thật oai phong
Đôi bờ hai cánh thành mưu sách
Rừng rậm, ba quân quyết một lòng
Trời lánh họ Đinh, giặc chẳng chết
Đất không nơi ẩn, nghiệp đi tong
Năm trăm năm trải, dân thờ phụng
Danh hiệu “Kình Thiên” triều Lý phong
Kình Thiên đại vương (vị đại vương chống trời): Theo thần tích đền thờ thôn Hương Tảo, xã Hiệp Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì ông là Nguyễn Đức Huy, tướng của Trần Lâm, chỉ huy quân cung nỏ ở bờ sông Nghị nơi gần chợ Búng để nhằm hạ sát Lê Hoàn nhưng không thành sự. Tại đền quê của Kình Thiên có câu đối của Bảng nhãn Lê Quý Đôn: “Anh hùng sự nghiệp thiên niên ngưỡng, Trung nghĩa tâm điền vạn thế tôn”.

Nguồn: Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bang Bản » Kình Thiên đại vương