29/05/2022 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2016 10:07

 

Mười tám năm xa phần mộ mẹ
Chị gần sức yếu khó tìm thăm
Cậy đành bụi duối lâu không phát
Góp hộ nhành gai phủ bóng râm
3-1972

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Thanh minh