11/08/2020 23:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh trông cái mắt em này

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:32

 

Anh trông cái mắt em này,
Khôn thì anh lấy, dại ngây thì đừng.
Người khôn con mắt đen sì,
Người dại con mắt nửa chì, nửa thau.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh trông cái mắt em này