29/06/2022 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên đường

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/09/2021 18:36

 

Cõi âm u kéo qua
Ta là ma
Em là ma

Vọng về từ âm u
Cõi hoang của đêm nay
Cõi lạnh giá
Cõi hoang liêu
Cõi cô độc thấu xương

Mạnh dạn đứng lên trong cõi này
Em và ta hợp để tiêu trừ tất cả
Và thiên đường hiện ra...
23-6-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Thiên đường