03/10/2022 12:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Giả Đảo nhàn du
與賈島閑遊

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2014 15:31

 

Nguyên tác

水北原南草色新,
雪消風暖不生塵。
城中車馬應無數,
能解閑行有幾人。

Phiên âm

Thuỷ bắc nguyên nam thảo sắc tân,
Tuyết tiêu phong noãn bất sinh trần.
Thành trung xa mã ưng vô số,
Năng giải nhàn hành hữu kỷ nhân.

Dịch nghĩa

Trên những bờ sông miền bắc, hay trên những thảo nguyên phương nam,
Tuyết tan, gió ấm, chẳng dính tí bụi nào.
Trong thành ngựa xe nhiều không kể xiết,
Biết tìm thú vui trong việc đi chơi nhàn nhã đâu có mấy ai.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suốt bắc nam ngắm làn cỏ biếc
Bạn thanh tao gió tuyết mới tan
Trong thành xe ngựa lan tràn
Rong chơi biết cách hưởng nhàn mấy ai?
Giả Đảo ít hơn tác giả khoảng mươi tuổi, nhưng tính ông vốn thích giao du với thi nhân. Ngoài Trương Tịch, ông còn hay gặp gỡ Hàn Dũ, Mạnh Giao, Diêu Hợp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Dữ Giả Đảo nhàn du