26/10/2021 06:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có thu

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2012 16:52

 

Trăng đó trăng đây không xứ sở
Thu về thu ở có quê hương
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Có thu