15/06/2024 22:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỉ dữ bảo nhau

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2006 05:14

 

(Cẩm nang tối mật)

Chủ nghĩa này chủ nghĩa kia
Chẳng qua cũng thế đôi hia ta xài
Rách mòn cứ vá lai rai
Xài chắc dài dài là món nhân dân
Tay đè miệng tụng cho nhuần
Thì yên chí lớn vững chân ngai mình.
(1996)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Quỉ dữ bảo nhau