09/12/2022 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sijo
시조

Tác giả: Kuji - 구지

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2021 19:40

 

Nguyên tác

장송(長松)으로 배를 무어 대동강(大同江)에 띄워 두고,
유일지(柳一枝) 휘여다가 굿이굿이 매었는듸,
어듸셔 망령(妄伶)엣 거슨 소(沼)헤 들라 하는이.

Bản dịch của Vũ Thị Thanh Tâm

Thuyền làm từ thông lớn
lênh đênh biển Đại Đồng
Bỗng một nhành liễu dại
níu chặt, níu chặt tay
Từ đâu kẻ lẩm cẩm
gọi thuyền về đầm lầy
Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ TP. HCM, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kuji » Sijo