23/05/2022 18:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ nhà

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2016 15:17

 

Nắng quái hành lang, khách sạn xa
Ông ngồi nô với trẻ con Nga
Giờ này khuya khoắt bên quê hẳn
Cháu nhớ đòi ông, quấy giấc bà
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Nhớ nhà