14/08/2020 02:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con đường mòn

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/12/2015 10:00

 

Cuộc sống chưa biết hết
Nên nghĩ mình sống hoài
Có biết đâu khi chết
Là thức ăn cho giòi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Con đường mòn