21/05/2022 07:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên hương

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 10:46

 

Nhu mỳ kết tập thiên hương
Đổ ra quốc sắc khẩn trương trút vào
Hồi sinh hồng lệ tiêu tao
Trùng sinh huyết lệ chốn nào hiến dâng
Tìm em xa vắng tử phần
Tử sinh liều giữa cơ trần điếu tang
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Thiên hương