24/10/2021 01:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hang Cắc Cớ

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 13:49

 

Trời đất sinh ra đá một chòm,
Nứt làm đôi mảnh hổng hòm hom.
Kẽ hầm rêu mọc trơ toen hoẻn,
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,
Con đường vô ngạn[1] tối om om.
Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc[2],
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm.
(Theo bản khắc 1922)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Vịnh hang Cắc Cớ

Trời đất sinh ra đá một chòm,
Nứt ngang một lỗ hỏm hòm hom.
Kẽ hầm rêu mọc trơ toen hoẻn,
Vùng gió thông reo vỗ thập thòm.
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,
Con đường vô ngạn tối om om.
Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc,
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm.
Hang Cắc Cớ ở trong núi Chùa Thầy. Ca dao:
Núi Chùa Thầy có hang Cắc Cớ
Trai chưa vợ nhớ hội Chùa Thầy
Gái chưa chồng nhớ ngày mà đi...

[1] Không bờ, đây chỉ con đường vào trong hang động còn sâu thăm thẳm không biết đâu là nơi tận cùng.
[2] Đục lỗ cho thông suốt qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Hang Cắc Cớ