05/12/2020 06:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn hành
山行

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2020 10:41

 

Nguyên tác

徹夜山行不少留,
轎夫報道駐前頭。
倦看林月乍潛見,
愁聽泉風時瑟颼。
行有扶持危更穩,
分當趨赴樂忘憂。
林梢忽見東方白,
卻是青雲程尚修。

Phiên âm

Triệt dạ sơn hành bất thiểu lưu,
Kiệu phu báo đạo trú tiền đầu.
Quyện khan lâm nguyệt sạ tiềm hiện,
Sầu thính tuyền phong thì sắt sưu.
Hành hữu phù trì nguy cánh ổn,
Phân đương xu phó lạc vong ưu.
Lâm tiêu hốt kiến đông phương bạch,
Khước thị thanh vân trình thượng tu.

Dịch nghĩa

Đi trong núi thâu đêm, không nghỉ chân đôi chút,
Sẽ dừng ở phía trước, phu kiệu báo tin.
Trăng ngàn chợt ẩn chợt hiện, chẳng buồn ngắm,
Gió núi khi nhặt khi khoan, nghe mà rầu.
Đi đường được dìu đắt, nguy nhưng ổn cả,
Phận phải ruổi rong, vui nên quên lo.
Bỗng thấy bìa rừng vừng đông bừng sáng,
Nhưng đường trên mây xanh vẫn còn dài.

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đi núi thâu đêm chẳng nghỉ chân,
Nghỉ chân, phu báo cũng rất gần.
Trăng ngàn ẩn hiện buồn không ngắm,
Gió núi nhặt khoan chán chả cần.
Được dắt, hiểm nguy không nghĩ ngợi,
Thích rong, lo lắng chẳng phân vân.
Bìa rừng bỗng thấy vầng dương loá,
Ước cảnh đường xa ngắn lại dần.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
26/3/2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Sơn hành