02/12/2022 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ nhàn vịnh kỳ 1
西湖閑咏其一

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 18/10/2011 07:32

 

Nguyên tác

浪泊西頭訪舊遊,
平湖如鏡水如愉。
有湖之處村坊市,
又似長江繞岸流。

Phiên âm

Lãng Bạc tây đầu phỏng cựu du,
Bình hồ như kính thuỷ như du.
Hữu hồ chí xứ thôn phường thị,
Hựu tự trường giang nhiễu ngạn lưu.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Lãng Bạc hồ đây vãn cảnh xưa
Long lanh mặt nước tựa gương đùa
Quanh hồ rải rác thôn phường tụ
Trông tựa sông dài uốn lượn bờ
Bài thơ trên được rút từ tập Tặng thi tinh cảnh vật vịnh.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Tây Hồ nhàn vịnh kỳ 1