23/01/2021 06:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em như hòn cứt trôi sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2015 18:02

 

Em như hòn cứt trôi sông,
Anh như con chó đứng trông trên bờ.
Khảo dị:
Em như cục cứt trôi sông,
Anh như con chó đứng trông trên bờ.
Em như cục cứt trôi sông,
Anh như con chó chạy rông trên bờ.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em như hòn cứt trôi sông