27/09/2020 22:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm quan trọng của những khu vườn
The importance of gardens

Tác giả: Veita Jo Hampton

Nước: Mỹ
Đăng bởi 101 vào 23/06/2019 17:51

 

Nguyên tác

A garden teaches him or her who wanders through
The texture of a thorny stem, scent and color too.

Rocks do not alone arrange themselves in oval shapes.
We who lift the stones to place them so can traipse
Among the blades of grass and know the way of water
Soaking earth, on any given rainy day, does matter.

A garden suggests order.
Patterns of loose stone encircle plants,
Form walkways that may enchant,
Invite a soul to meditate,
Compel a spirit to contemplate
Simple things like worms, or bees, or love.

Quite out of character one might even stop to pray
For power to grow, to bloom, or sail for one more day,
For understanding life’s mysterious conditions,
Or that the garden might provide new inspiration.

A garden is enriched by Earth’s own past,
Fertilized by things not meant to last.
Wanderers hope for longer growing seasons,
Ignoring how things end, for other reasons.

Bản dịch của Phanxipăng

Khu vườn dạy con người dạo bước
Hương thơm là sao? Sao là sắc màu?

Khu vườn gợi ý về trật tự
Nước biết cách thấm qua đất
Điều cần thiết lúc trời mưa

Những phiến đá chẳng tự xếp thành hình này, khối nọ
Bao kiểu đặt đá quanh cỏ cây
Tạo nhiều lối đi quyến rũ
Mời gọi tâm hồn vào thiền định
Cùng những thứ giản dị như sâu sia, như ong bướm, như ái tình

Vì thói quen, người ta dừng lại, nguyện cầu
Cho cây mọc, hoa nở, và buồm thêm căng gió
Nhờ dĩ vãng của Trái đất, khu vườn phì nhiêu
Tạo muôn cảm hứng mới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Veita Jo Hampton » Tầm quan trọng của những khu vườn