02/07/2022 08:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tống Tự Thừa thông phán Cùng Châu
送宋寺丞通判邛州

Tác giả: Tổ Vô Trạch - 祖無擇

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 16:11

 

Nguyên tác

半刺侯藩重,
臨邛驛路賒。
將經灞陵樹,
先看洛陽花。
土物張騫竹,
民封卓氏家。
爲君傷遠目,
日日斷褒斜。

Phiên âm

Bán thứ[1] hầu phiên trọng,
Lâm Cùng[2] dịch lộ xa.
Tương kinh Bá Lăng thụ,
Tiên khán Lạc Dương hoa.
Thổ vật Trương Khiên[3] trúc,
Dân phong Trác thị gia[4].
Vị quân thương viễn mục,
Nhật nhật đoạn Bao Tà[5].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giúp phiên, quan chức trọng yếu,
Lâm Cùng cách trở xa đường.
Bá Lăng muốn nhìn cây cảnh,
Phải qua hoa cỏ Lạc Dương.
Dân phong nổi danh Trác thị,
Sản vật tiếng trúc họ Trương.
Bao Tà ngày ngày vất vả,
Gian nan mút mắt, cảm thương.
Thông phán là chức quan phụ tá cho trưởng quan tại châu, quận, đặc trách vận chuyển lương thực, coi sóc ruộng nương, thuỷ lợi. Thông phán còn chia quyền, cũng như giám sát trưởng quan.

[1] Quan phụ tá cho trưởng quan tại châu, quận, như trưởng sử 長史, biệt giá 別駕, thông phán 通判,...
[2] Tên đất nay ở Cùng Lai 邛崍, Tứ Xuyên, cố hương của tài nữ Trác Văn Quân.
[4] Chỉ nhà họ Trác của Trác Văn Quân. Từ đời Tần đã có 3 dòng họ đến định cư tại đất Thục, buôn bán làm ăn trở nên giàu có, gồm họ Trác, họ Trình và họ Trịnh.
[3] Nhân vật đời Tây Hán, quê Hán Trung.
[5] Đoạn đường núi đi qua Tần Lĩnh 秦嶺 từ Tà Cốc 斜谷 phía bắc (thuộc My huyện 眉縣) đến Bao Cốc 褒谷 phía nam (Hán Trung 漢中) để vào đất Thục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tổ Vô Trạch » Tống Tống Tự Thừa thông phán Cùng Châu